శృంగారంలో మహిళల్ని ఉద్రేకపరచాలంటే.. ఇవి తెలిసి ఉండాలి...

First Published Mar 19, 2021, 12:56 PM IST

మహిళల్ని శృంగారానికి ప్రేరేపించడం ఒక కళ. పురుషుల మాదిరిగానే స్త్రీలూ సెక్స్ విషయంలో ఉద్రేకానికి లోనవుతారనుకోవడం తప్పు. వారికి ట్రిగరింగ్ పాయింట్స్ వేరే ఉంటాయి. అవి తెలుసుకుని ఫాలో అవ్వడం వల్ల మాత్రమే వారిని శృంగారానికి సిద్ధం చేయవచ్చు.