ఓపెన్ రిలేషన్ షిప్.. ఎవరికి నచ్చినవారితో వారు సెక్స్ చేయచ్చు..!

First Published May 22, 2021, 1:19 PM IST

ఓపెన్ రిలేషన్ షిప్ అంటే.. ఇద్దరు దంపతులు రిలేషన్ లో ఉంటారు. అయితే.. వారు రిలేషన్ లో కంప్లీట్ బంధీ అయిపోయి ఉండాల్సిన పనిలేదు.