కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మొదలుపెడితే.. పడకగదిలో సుఖమే..!

First Published Jan 18, 2021, 3:05 PM IST

ఎందుకంటే మన శరీరంలో రక్త ప్రసరణ సహా అన్ని వ్యవస్థలు మనం తిన్న ఆహారం మీదే దృష్టికేంద్రీకరించి పనిచేస్తుంటాయి.