ఇదో కన్ఫ్యూజ్డ్ లవ్ స్టోరీ... భర్త మోసం చేశాడని..

First Published Mar 25, 2021, 2:54 PM IST

ఈ విషయం ఆమెకు భర్తకు తెలియజేయడం వల్ల.. తన భర్తను తాను తిరిగి దక్కించుకోవచ్చని ఆమె ఆశపడింది. అయితే.. ఆమె జీవితంలో అనుకోని మలుపు అక్కడే తిరిగింది.