మీ భర్త మిమల్ని మోసంచేస్తున్నాడా..? ఇవే సంకేతం..!

First Published Jun 2, 2021, 11:31 AM IST

ప్రతి నలుగురు జంటలలో ఒకరు తమ పార్ట్ నర్ ని మోసం చేస్తున్నారని ఓ సర్వేలో తేలింది. అయితే.. ఇది అందరి విషయంలోనూ జరగాలనే రూల్ ఏమీ లేదు.