రొమాంటిక్ కలలు.. నిద్రలోనే స్త్రీలు శృంగారాన్ని ఆస్వాదించి..

First Published 5, Aug 2020, 3:18 PM

పురుషులకంటే.. వీర్యం బయటకు వస్తుంది కాబట్టి.. ఈ విషయం బయటపడింది. స్త్రీలకు ఆ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఈ విషయం ఇన్ని రోజులు బయటపడలేదంటున్నారు పరిశోధకులు.

<p>స్త్రీలతో పోలిస్తే.. పురుషుల్లో లైంగిక కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనడంలో సందేహం లేదు. మగావారి మెదడు.. ఒకానొక వయసులో నిత్యం శృంగారం గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటుందట.</p>

స్త్రీలతో పోలిస్తే.. పురుషుల్లో లైంగిక కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనడంలో సందేహం లేదు. మగావారి మెదడు.. ఒకానొక వయసులో నిత్యం శృంగారం గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటుందట.

<p>అంతెందుకు వారు నిద్రలో కూడా అలాంటి కలలే కంటూ ఉంటారు. ఫలితంగా వారికి తెలీకుండానే నిద్రలో వీర్యం బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. దీనినే స్వప్న స్కలనం అంటారు.</p>

అంతెందుకు వారు నిద్రలో కూడా అలాంటి కలలే కంటూ ఉంటారు. ఫలితంగా వారికి తెలీకుండానే నిద్రలో వీర్యం బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. దీనినే స్వప్న స్కలనం అంటారు.

<p>కలలు రాకపోయినా కూడా స్వప్న స్కలనం జరుగుతుంది. యుక్త వయసులో ఇలాంటివి పురుషుల్లో చాలా కామన్ గా జరగుతుంటాయి. అయితే.. ఇదే అనుభూతి స్త్రీలను కూడా పొందుతారని ఓ సర్వేలో తేలింది.</p>

కలలు రాకపోయినా కూడా స్వప్న స్కలనం జరుగుతుంది. యుక్త వయసులో ఇలాంటివి పురుషుల్లో చాలా కామన్ గా జరగుతుంటాయి. అయితే.. ఇదే అనుభూతి స్త్రీలను కూడా పొందుతారని ఓ సర్వేలో తేలింది.

<p>పురుషులకంటే.. వీర్యం బయటకు వస్తుంది కాబట్టి.. ఈ విషయం బయటపడింది. స్త్రీలకు ఆ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఈ విషయం ఇన్ని రోజులు బయటపడలేదంటున్నారు పరిశోధకులు.</p>

పురుషులకంటే.. వీర్యం బయటకు వస్తుంది కాబట్టి.. ఈ విషయం బయటపడింది. స్త్రీలకు ఆ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఈ విషయం ఇన్ని రోజులు బయటపడలేదంటున్నారు పరిశోధకులు.

<p>వారు చెప్పిన దాని ప్రకారం... శృంగారానికి సంబంధించిన కలలు వచ్చినప్పుడు తమకు తెలీకుండానే స్త్రీలు భావప్రాప్తికి గురౌతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాదాపు 40శాతం మంది మగువలు నిద్రించే సమయంలో భావప్రాప్తి పొందుతారని వారు చెబుతున్నారు.</p>

వారు చెప్పిన దాని ప్రకారం... శృంగారానికి సంబంధించిన కలలు వచ్చినప్పుడు తమకు తెలీకుండానే స్త్రీలు భావప్రాప్తికి గురౌతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాదాపు 40శాతం మంది మగువలు నిద్రించే సమయంలో భావప్రాప్తి పొందుతారని వారు చెబుతున్నారు.

<p>అది కలలో జరిగినప్పటికీ స్త్రీల మొదడు మాత్రం నిజంగా జరిగినట్లే ఫీలౌతుందట. వారు నిద్రించే పొజిషన్ బట్టి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయవచ్చు అని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఆ సమయంలో.. స్త్రీల ప్రైవేట్ పార్ట్స్ మరింత సున్నితంగా మారతాయని చెబుతున్నారు.</p>

అది కలలో జరిగినప్పటికీ స్త్రీల మొదడు మాత్రం నిజంగా జరిగినట్లే ఫీలౌతుందట. వారు నిద్రించే పొజిషన్ బట్టి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయవచ్చు అని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఆ సమయంలో.. స్త్రీల ప్రైవేట్ పార్ట్స్ మరింత సున్నితంగా మారతాయని చెబుతున్నారు.

loader