శృంగారంలో రక్షణ.. మహిళలకూ కండోమ్స్

First Published Feb 3, 2021, 11:52 AM IST

పురుషులు కండోమ్స్ వాడటం, మహిళలు గర్భనిరోదక మాత్రలు వాడటంపై చాలా మందికి అవగాహన ఉంది. కానీ.. మహిళల కండోమ్స్ వాడకంపై మాత్రం అవగాహన చాలా మందికి ఉండటం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.