మెనోపాజ్ లోనూ కోరికలు... కలయిక ఆస్వాదించాలంటే..

First Published Mar 2, 2020, 2:36 PM IST


ఒక సంస్థ నిర్వహించిన సర్వేలో దాదాపు 75శాతం మంది మహిళలు మోనోపాజ్ దశ వారి రిలేషన్ మీద ప్రభావం చూపిస్తోందని చెప్పారు. సాధారణంగా 40ఏళ్లు దాటగానే మహిళలు మోనోపాజ్ దశకు చేరుకుంటారు.