శృంగారంలో అది వాడేందుకు సిగ్గు.. ఏమవుతుందంటే...

First Published Feb 6, 2021, 9:44 AM IST

సురక్షిత శృంగారం మీతోపాటు మీ భాగస్వామికీ ఎంతో మంచిది. ఇలా చేయకపోవడం వల్ల ఎయిడ్స్ లాంటి సుఖవ్యాధులు వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం ఉంది. ఇప్పుడు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఈ ప్రమాదం అంచునే ఉంది. నగరంలో హెచ్ఐవీ చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోంది. జాతీయ కుటుంబ నియంత్రణ సంస్థ తాజా లెక్కల్లో విస్మయపరిచే విషయాలు వెలుగు చూశాయి.