రాత్రంతా నగ్నంగా... శృంగారంలో రెచ్చిపోవచ్చు..!

First Published Mar 9, 2021, 2:58 PM IST

ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్ అయిన ఆక్సిటోసిన్ విడుదల పెరుగుతుంది. ఓ సర్వే ప్రకారం నగ్నంగా నిద్రించిన జంటలు మిగిలిన జంటలతో పోల్చితే ఎక్కువగా తమ సెక్స్ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారట