ఆ టైంలో స్పెర్మ్ మింగేస్తున్నారా? మంచిదేనట..

First Published Jan 24, 2021, 10:01 AM IST

శృంగారం అనేది ఏ జంటకు ఆ జంట చెప్పుకునే సొంత నిర్వచనాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కొన్ని జంటలు ఫోర్ ప్లే ఎక్కువగా ఇష్టపడితే.. మరికొన్ని జంటలు ఆఫ్టర్ ప్లే ఇష్టపడతాయి. ఇంకా కొన్ని జంటలు ఓరల్ సెక్స్ కు ఎక్కువ మక్కువ చూపుతుంటాయి.