జాతకాలు కాదు.. పెళ్లికి ముందు వధూరులకు ఈ పరీక్షలు చేయాల్సిందే..!

First Published Mar 11, 2021, 11:33 AM IST

పెళ్లికి ముందు అందరూ వధూవరుల జాతకాలు కలిసాయా లేదా అనేది తప్పకుండా చూస్తారు. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే..  పెళ్లికి మందు వధూవరులకు కచ్చితంగా కొన్ని వైద్య పరీక్షలు చేయాల్సిందేనని లేకుంటే సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.