ప్రాణాలు తీస్తున్న అతి.. ఎన్నిసార్లు చేస్తే శృంగారం సుఖం..?

First Published Feb 9, 2021, 2:53 PM IST

శృంగారం అనేది ప్ర‌కృతి ధ‌ర్మం. స‌మాజంలోని మ‌నుషులే కాదు, ఇత‌ర జీవులు కూడా ఆ ధ‌ర్మాన్ని పాటిస్తాయి.