పడుకునేముందు.. ఈ పనులు.. శృంగారంలో రెచ్చిపోతారంతే...

First Published Mar 22, 2021, 10:47 AM IST

భార్యభర్తల మధ్య అనుబంధానికి, వారి చక్కటి మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యానికి వారి మధ్య ఉండే ప్రేమపూర్వక సంబంధమే మూలం. వారి అనుబంధానికి మరింత గాఢతను పెంచేది శృంగారం. అయితే నేటి కాలంలో పని ఒత్తిడి, దీంతో మానసిక ఆందోళన  ఇవన్నీ కలిపి శృంగారానికి దూరమవుతున్నారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య తెలియకుండానే దూరం పెరిగిపోతుంది.