పీరియడ్స్ వేళ కలయిక.. డాక్టర్ల సలహా ఇదే..

First Published Oct 4, 2019, 11:41 AM IST

 హార్మోన్స్ కేవలం భావ ప్రాప్తి కలిగినప్పుడు మాత్రమే విడుదలౌతాయి. అవి మనసుకి ప్రశాంతంగా కూడా అనిపిస్తాయి. అందుకే ఆ సమయంలోనూ శృంగారంలోనూ పాల్గొనవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.