పిల్లలు పుట్టాక శృంగారం.. ఇలా చేస్తే మళ్లీ దారిలోకి...

First Published Jun 7, 2021, 1:19 PM IST

దంపతుల మధ్య పిల్లలు పుట్టిన తరువాత కొంత గ్యాప్ వస్తుంది. ఇదివరకులా ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఒకరికోసం ఒకరు టైం కేటాయించుకోలేరు. మనసులో కోరికలు చెలరేగుతున్నా.. తనువుల దాహం తీర్చలేరు. దీంతో ఆ గ్యాప్ కాస్త పక్కదారి పట్టే ప్రమాదాలూ ఉంటాయి.