సెక్స్ చేస్తే కరోనా వస్తుందా?

First Published Mar 5, 2020, 7:06 PM IST

కరోనా దెబ్బకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కి మధ్య దూరం పెరిగిపోతుందంట. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తుల మధ్య ఈ దూరం పెరిగిపోతోందాని వారే వాపోతున్నారు.