ఓరల్ సెక్స్ మీద అపోహలు: స్పెర్మ్ మింగితే పిల్లలు పుడతారా..?

First Published May 3, 2021, 2:50 PM IST

శృంగారంలో ఫోర్ ప్లే చేస్తున్న సమయంలో నా వీర్యం నా భార్య నోట్లోకి వెళ్లిపోయింది. కంగారులో తాను ఆ వీర్యాన్ని మింగేసింది.