మహిళలు మెచ్చే అసలైన శృంగారం ఇదే..!

First Published Jun 3, 2021, 11:20 AM IST

సెక్స్ అంటే పురుషులకు శారీరక కలయిక కావొచ్చు, కానీ మహిళలకు మాత్రం మానసిక సంఘర్షణ. దీనిని వారు పురుషుల్లా కాకుండా మెదడుతో కోరుకుంటారు.