వైఫ్ తో లైఫ్ బోర్ కొట్టిందా..? ఈ చిట్కాలతో బెడ్రూంలో రెచ్చిపోవచ్చు..!

First Published Apr 5, 2021, 3:01 PM IST

మొదట్లో ఉన్న ప్రేమ ఉండదు. చిన్న విషయాలకే విస్కుకోవడం లాంటివి చేస్తారు. దేనిని ఆస్వాదించలేరు.