శృంగారానికి ముందు కచ్చితంగా చేయాల్సినవేంటో తెలుసా..?

First Published Apr 8, 2021, 9:31 AM IST

తొలి కలయిక సమయంలో భయంగా టెన్షన్ గా అనిపిస్తే.. శృంగారానికి ముందు కొన్ని చిలిపి పనులు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.