పిల్లలకు కచ్చితంగా నేర్పాల్సిన సెక్స్ పాఠాలు ఇవే..!

First Published May 13, 2021, 10:15 AM IST

పురుషుడి పురుషాంగం.. స్త్రీ జననాంగంలోకి ప్రవేశించడం మాత్రమే శృంగారం కాదు. ఈ విషయం కూడా పిల్లలకు అవగాహన కల్పించాలి.