15రోజులుగా సెక్స్ కి దూరం పెట్టిన భార్య... కోపంతో భర్త ఏం చేశాడంటే..

First Published May 27, 2021, 11:20 AM IST

సెక్స్ కోసం భర్త పరితపిస్తున్నా.. పట్టించుకోలేదు. భార్య అలా తనను దూరం పెట్టడం అతనికి ఏ మాత్రం నచ్చలేదు. అంతే.. ఉన్మాదిలా మారిపోయాడు.