ఆవుపేడ చికిత్సతో ఫంగల్ ఇన్ ఫెక్షన్ల ప్రమాదం.. డాక్టర్ల హెచ్చరిక..

First Published May 12, 2021, 11:15 AM IST

ఆవు పేడ చికిత్స ప్రమాదకరమని, దాన్ని శరీరానికి పూసుకోవడం వల్ల మ్యూకోమైకోసిస్ వంటి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు తలెత్తే  ప్రమాదంఉంటుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.