రంజాన్ స్పెషల్ : ఉపవాసానికి ఊపునిచ్చే సోయాబీన్ పరాఠా..

First Published Apr 14, 2021, 1:28 PM IST

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లింలందరూ ఎంతో పవిత్రంగా భావించే మాసం రంజాన్ మాసం. ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం సంవత్సరంలో తొమ్మిదవ నెల ఈ రంజాన్ లేదా రమదాన్ వస్తుంది.