నగ్నంగా ప్రకృతి ఒడిలో మోడల్.. ఎక్కడుందో కనిపెట్టడండి చూద్దాం..

First Published 22, Aug 2020, 2:22 PM

సదరు మోడల్ ఒంటిపై నూలు పోగులేకపోయినా.. ప్రకృతిలో కలిసిపోయేలా ఆమె శరీరంపై పెయింట్స్ వేశారు. అది ఈ ఫోటోల గొప్పదనం. 

<p>మోడలింగ్ రంగంలో చాలా మంది దూసుకుపోతున్నారు. వారిలో చాలా మంది ఇప్పటి వరకు నగ్నంగా ఫోటోలకు ఫోజులు ఇచ్చి ఉంటారు. అయితే.. ఈ విధంగా మాత్రం ఏ మోడల్ చేసి ఉండరు. ఈ కింది అన్ని ఫోటోల్లో ఓ అమ్మాయి నగ్నంగా ఉంది. అది కూడా ప్రకృతి ఒడిలో పరవశించి పోతూ ఉంది.&nbsp;</p>

మోడలింగ్ రంగంలో చాలా మంది దూసుకుపోతున్నారు. వారిలో చాలా మంది ఇప్పటి వరకు నగ్నంగా ఫోటోలకు ఫోజులు ఇచ్చి ఉంటారు. అయితే.. ఈ విధంగా మాత్రం ఏ మోడల్ చేసి ఉండరు. ఈ కింది అన్ని ఫోటోల్లో ఓ అమ్మాయి నగ్నంగా ఉంది. అది కూడా ప్రకృతి ఒడిలో పరవశించి పోతూ ఉంది. 

<p>అయితే.. మీరు ఈ ఫోటోలు చూసి అందులో మోడల్ ఎక్కడుందో కనిపెడితే చాలా గ్రేట్ అంటున్నారు.. ఈ ఫోటోల సృష్టికర్త. అలా అనడానికి కారణం ఏంటంటే.. సదరు మోడల్ ఒంటిపై నూలు పోగులేకపోయినా.. ప్రకృతిలో కలిసిపోయేలా ఆమె శరీరంపై పెయింట్స్ వేశారు. అది ఈ ఫోటోల గొప్పదనం. ఈ ఫోటోల సృష్టికర్త పేరు జర్మన్ ఫోటోగ్రాఫర్ జూనియర్ డెస్టర్వాల్డ్. కాగా.. ఆయన తీసిన ఈ ఫోటోలను 2021 క్యాలెండర్ కి వాడనున్నారట. ఆ ఫోటోలపై మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి.</p>

అయితే.. మీరు ఈ ఫోటోలు చూసి అందులో మోడల్ ఎక్కడుందో కనిపెడితే చాలా గ్రేట్ అంటున్నారు.. ఈ ఫోటోల సృష్టికర్త. అలా అనడానికి కారణం ఏంటంటే.. సదరు మోడల్ ఒంటిపై నూలు పోగులేకపోయినా.. ప్రకృతిలో కలిసిపోయేలా ఆమె శరీరంపై పెయింట్స్ వేశారు. అది ఈ ఫోటోల గొప్పదనం. ఈ ఫోటోల సృష్టికర్త పేరు జర్మన్ ఫోటోగ్రాఫర్ జూనియర్ డెస్టర్వాల్డ్. కాగా.. ఆయన తీసిన ఈ ఫోటోలను 2021 క్యాలెండర్ కి వాడనున్నారట. ఆ ఫోటోలపై మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి.

<p>1. ఈ చిత్రం ఉత్తర జర్మనీలోని ఎల్ నెబర్గ్ హీత్‌లో తీశారు. లూనెబెర్గ్ హీత్ ఒక చెట్ల ప్రాంతం. ఈ చిత్రంలో మోడల్ నగ్నంగా ఆ చెట్లతో కలిసిపోయి ఉంది.</p>

1. ఈ చిత్రం ఉత్తర జర్మనీలోని ఎల్ నెబర్గ్ హీత్‌లో తీశారు. లూనెబెర్గ్ హీత్ ఒక చెట్ల ప్రాంతం. ఈ చిత్రంలో మోడల్ నగ్నంగా ఆ చెట్లతో కలిసిపోయి ఉంది.

<p>2.జర్మనీలోని నార్త్ బాడెన్-డబ్ల్యు ఆర్టెంబెర్గ్‌లో ఈ ఫోటో తీశారు. ఈ ఫోటోలో మోడల్.. ఆ ప్రదేశంలో కలిసిపోయి నిలబడి ఉంటుుంది.</p>

2.జర్మనీలోని నార్త్ బాడెన్-డబ్ల్యు ఆర్టెంబెర్గ్‌లో ఈ ఫోటో తీశారు. ఈ ఫోటోలో మోడల్.. ఆ ప్రదేశంలో కలిసిపోయి నిలబడి ఉంటుుంది.

<p>3.ఇది సాక్సోనీ-అన్హోల్ట్‌లోని బ్లాంకెన్‌బర్గ్‌కు ఉత్తరాన మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో &nbsp;శిధిలమైన రీన్‌స్టెయిన్ కోట సమీపంలో ఉన్న రాత్రి ప్రాంతం ఇది. ఈ ఫోటోలో మోడల్ ఎక్కడుందో కనుక్కోండి.</p>

3.ఇది సాక్సోనీ-అన్హోల్ట్‌లోని బ్లాంకెన్‌బర్గ్‌కు ఉత్తరాన మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో  శిధిలమైన రీన్‌స్టెయిన్ కోట సమీపంలో ఉన్న రాత్రి ప్రాంతం ఇది. ఈ ఫోటోలో మోడల్ ఎక్కడుందో కనుక్కోండి.

<p>4.ఫోటో జర్మనీలోని దిగువ సాక్సోనీలోని హామెలిన్-పిర్మాంట్ జిల్లాలోని హెసిష్ ఓల్డెండోర్ఫ్ పట్టణంలో తీశారు. ఈ ఫోటోలో మోడల్ ఎక్కడ దాక్కుందో కనుక్కున్నారా</p>

4.ఫోటో జర్మనీలోని దిగువ సాక్సోనీలోని హామెలిన్-పిర్మాంట్ జిల్లాలోని హెసిష్ ఓల్డెండోర్ఫ్ పట్టణంలో తీశారు. ఈ ఫోటోలో మోడల్ ఎక్కడ దాక్కుందో కనుక్కున్నారా

<p><br />
5.ఈ దృశ్యం జర్మనీలోని ఉత్తర సముద్రంలోని ఫ్రిసియన్ ద్వీపసమూహంలో తీసినది. &nbsp;బీచ్‌ లో ఇసుక దిబ్బల మధ్య మీరు మోడల్ ని చూడొచ్చు.</p>


5.ఈ దృశ్యం జర్మనీలోని ఉత్తర సముద్రంలోని ఫ్రిసియన్ ద్వీపసమూహంలో తీసినది.  బీచ్‌ లో ఇసుక దిబ్బల మధ్య మీరు మోడల్ ని చూడొచ్చు.

<p><br />
6.గుర్రపు పర్వతాలలో ఒకెర్టెల్ ప్రాంతంలోని అందమైన అడవి లో తీసిన ఫోటో ఇది . మోడల్ పక్షుల మధ్య దాగి ఉంది.</p>


6.గుర్రపు పర్వతాలలో ఒకెర్టెల్ ప్రాంతంలోని అందమైన అడవి లో తీసిన ఫోటో ఇది . మోడల్ పక్షుల మధ్య దాగి ఉంది.

<p><br />
7.ఇది జర్మనీలోని లోయర్ సాక్సోనీలోని షాంబర్గ్ జిల్లాలోని బాడ్ నెన్‌డోర్ఫ్ పట్టణానికి వెలుపల ఉన్న ఒక చెట్టు దగ్గర తీసిన ఫోటో. మీరు చెట్టు పక్కన నిలబడి ఉన్న మోడల్ చూడవచ్చు.<br />
&nbsp;</p>


7.ఇది జర్మనీలోని లోయర్ సాక్సోనీలోని షాంబర్గ్ జిల్లాలోని బాడ్ నెన్‌డోర్ఫ్ పట్టణానికి వెలుపల ఉన్న ఒక చెట్టు దగ్గర తీసిన ఫోటో. మీరు చెట్టు పక్కన నిలబడి ఉన్న మోడల్ చూడవచ్చు.
 

<p>8.బ్రుల్సెన్ నగరంలో తీసిన ఫోటో ఇది. &nbsp;మోడల్ చెట్టు కొమ్మ లాగా ఉంటుంది.</p>

8.బ్రుల్సెన్ నగరంలో తీసిన ఫోటో ఇది.  మోడల్ చెట్టు కొమ్మ లాగా ఉంటుంది.

<p>9.టైరోల్‌లోని వైల్డర్ కైజర్ నేచర్ రిజర్వ్‌లో మంచుతో కూడిన &nbsp;ఫోటో ఇది. మంచులో ఒక మోడల్ ఉన్నారు.</p>

9.టైరోల్‌లోని వైల్డర్ కైజర్ నేచర్ రిజర్వ్‌లో మంచుతో కూడిన  ఫోటో ఇది. మంచులో ఒక మోడల్ ఉన్నారు.

<p><br />
10.మంచులో తీసిన మరో ఫోటో ఇది.</p>


10.మంచులో తీసిన మరో ఫోటో ఇది.

<p>11.ఈ రాళ్ల మధ్యలో కూడా ఒక మోడల్ దాగి ఉన్నారు.</p>

11.ఈ రాళ్ల మధ్యలో కూడా ఒక మోడల్ దాగి ఉన్నారు.

loader