తెల్లవారుజామున శృంగారం: ఆ కిక్కే వేరు, కానీ ఓ షరతు

First Published Jul 16, 2020, 10:16 AM IST

తెల్లవారు జామున శృంగారంలో పాల్గొంటే ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని పరిశోధకులు తేల్చారు.