శరీరాన్ని వేడెక్కించి శృంగార సామర్థ్యం పెంచే ఔషధం ఇదే

First Published Jul 13, 2020, 6:38 PM IST

శృంగారంలో లవంగాలు సమర్థమైన పాత్ర పోషిస్తాయని అంటున్నారు. శరీరాన్ని వేడిక్కెంచి జీవిత భాగస్వామితో శృంగారం చేసే సామర్థ్యాన్ని లవంగాలు పెంచుతాయట.