కన్నీళ్లు రాకుండా ఉల్లిపాయలు కోసే చిట్కాలు....

First Published Jun 4, 2021, 3:14 PM IST

నిజానికి కంటనీరు పెట్టకుండా రాకుండా ఉల్లిపాయలు కోయడం కుదరని పని. అయితే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని ఆ బాధ తప్పింది. ఎంతోమంది నిపుణులైన చెఫ్ లు వంటగదికి సంబంధించి ఎన్నో టిప్స్ ఇస్తున్నారు.