10వ తరగతి తరువాత ఏ కోర్సు బెస్ట్.. మంచి ఉద్యోగం, జీతం పొందాలంటే ఏం చెయ్యాలి ?

First Published May 10, 2021, 4:55 PM IST

ఈ రోజుల్లో ఉద్యోగ ఆధారిత కోర్సులకు సంబంధించి విద్యార్థులలో మంచి ఆదరణ పెరుగుతోంది. 10వ తరగతి  తర్వాత విద్యార్ధుల కోసం చాలా డిప్లొమా కోర్సులు ఉన్నాయి.  వీటి తర్వాత మీరు మంచి ఉద్యోగం కూడా సంపాదించవచ్చు. డిప్లొమా కోర్సు  ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కాల వ్యవధి తక్కువ అలాగే ఫీజు కూడా తక్కువ.