సెక్స్ డాల్ తో ప్రేమ, పెళ్లి... ఇప్పుడు విడాకులు.. మరో డాల్ నచ్చి... !!

First Published Mar 17, 2021, 4:31 PM IST

సెక్స్ టాయ్ తో ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకున్న కజకిస్థాన్ అందగాడు, బాడీ బిల్డర్ మరోసారి వార్తల్లోకి ఎక్కాడు. సెక్స్ టాయ్ తో పెళ్లితో ఎనిమిదినెలల క్రితం అతను వార్తల్లోని వ్యక్తి అయ్యాడు. ఇప్పుడు ఆ టాయ్ కి విడాకులిచ్చి మరోసారి మీడియా అటెన్షన్ గ్రాబ్ చేశాడు.