ప్రపంచ పొగాకులేని రోజు: పొగతాగేవారిపై కరోనా అధిక ప్రభావం, ప్రాణాలకే ముప్పు!

First Published May 31, 2021, 11:04 AM IST

పొగాకు వాడకం తగ్గించానికి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చేస్తున్న ప్రచారంలో అన్ని దేశాలు పాల్గొనాలని ఆయన కోరారు. పొగాకు రహిత వాతావరణం సృష్టించడానికి ప్రజలు సైతం తమ వంతు పాత్ర పోషించాలని ఆయన కోరారు.