ఇవి కూడా కరోనా లక్షణాలే.. అశ్రద్ధ చేయకండి..!

First Published Apr 16, 2021, 1:13 PM IST

ఈ క్రమంలో జ్వరం, జలుబు కాకుండా ప్రాధానంగా కనిపించే కరోనా లక్షణాలు ఏంటో ఓసారి చూద్దాం..