కరోనా వ్యాక్సిన్ తర్వాత శృంగారం చేయొచ్చా..? గర్భం వస్తే..?

First Published Apr 3, 2021, 1:32 PM IST

సెక్స్, గర్భం, పిల్లలు లాంటి విషయంలో ప్రజలకు చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో వాటిపై కన్ఫ్యూజన్ తగ్గించే ప్రయత్నం చేద్దాం.