ఉదయాన్నే లేవడం వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలా..?

First Published May 31, 2021, 2:54 PM IST

ఉదయాన్నే లేవడం వల్ల.. స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చకునే అవకాశం ఉంది. సమయం గడుస్తున్న కొద్ది.. వాహనాల రొదలతో.. వాతావరణం కాలుష్యమౌతుంది