ఈ ఆల్కహాల్... ఆరోగ్యానికి మంచిదే..!

First Published Mar 27, 2021, 10:30 AM IST

ఆల్కహాల్ లో కొన్ని రకాలు నిజంగానే మేలు చేస్తాయట. నాలుగు రకాల ఆల్కహాల్ తాగితే.. అనారోగ్యం కాదు.. ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుందట.