ఆ రాశివారు స్పైసీ ఫుడ్ అంటే పడిచచ్చిపోతారు..!

First Published May 8, 2021, 11:04 AM IST

ఆకలి తీరడానికి అందరం ఏదో ఒకటి తింటూ ఉంటాం. అయితే.. తినే ఆహారంలో మాత్రం తేడాలు ఉంటాయి. ఎవరి ఇష్టాన్ని పట్టి వారు తినేస్తూ ఉంటారు. అయితే.. మీ రాశి చక్రాన్ని బట్టి.. ఏ రాశివారికి ఎలాంటి ఆహారం ఇష్టమో సులభంగా చెప్పేయవచ్చట.