నిమ్మరసం ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేస్తున్నారా..? ఏమౌతుందో తెలుసా?

First Published Apr 23, 2021, 1:01 PM IST

నిమ్మకాయను ఫ్రిడ్జ్ లో అసలు పెట్టకూడదట. మీకు నిమ్మకాయ తాజాగా ఉండాలి అంటే... అసలు ఫ్రిడ్జ్ లోనే పెట్టకూడదని నిపుణులు  చెబుతున్నారు.