ఈ ఫుడ్స్ తో నడుంచుట్టూ పేరుకున్న కొవ్వు.. హాంఫట్..

First Published Feb 22, 2021, 1:01 PM IST

నడుం చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వు చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. దీనికోసం అనేక రకాల వ్యాయామాలు చేస్తారు. మారుతున్న జీవనవిధానం, ఆహారపు అలవాట్లు, ఎక్కువ సేపు కూర్చుని ఉండాల్సి రావడం.. ఇలా బెల్లీ ఫ్యాట్ కు అనేక రకాల కారణాలు ఉన్నాయి.