ఇక్కడ దోశెలు గాలిలో ఎగిరి.. ప్లేట్స్ లో పడతాయి..!

First Published Feb 18, 2021, 12:54 PM IST

ఎక్కడైనా దోశెలను త్రిభుజాకారం లో లేదంటే.. మడత పెట్టి హోటల్ వాళ్లు సర్వ్ చేస్తారు.