కిచెన్ లో చీమల బెడద.. పరిష్కార మార్గాలు ఇవే..

First Published Apr 3, 2021, 12:18 PM IST

కర్పూరం వాసనకు కూడా చీమలు పారిపోతాయి.