ప్రతిరోజూ బీట్ రూట్ జ్యూస్ తాగితే.. వారి బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసా?

First Published Apr 5, 2021, 11:38 AM IST

ప్రతిరోజూ బీట్ రూట్ జ్యూస్ తాగేవారిలో మెదడు పనితీరు చురుకుగా ఉంటుందని తేలింది. అంతేకాకుండా.. రక్త నాళాలను మంచి స్థితిలో ఉంచడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.