శరీరంలో వేడిని తగ్గించే... ఏసీ లాంటి ఫుడ్స్..!

First Published Apr 9, 2021, 1:27 PM IST

ఇక ఈ వేసవిలో వేడిగా తిన్నాలంటే.. కొంచెం ఘాటుగా ఉన్నవి తిన్నామా అంటే.. ఉక్కపోత మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. బయట వేడితోపాటు.. శరీరంలో వేడి కూడా పెరిగిపోయి.. ఇతర సమస్యలు వచ్చేస్తాయి. మరి ఈ హాట్ హాట్ సమ్మర్ లో మనకు చలవచేసే ఫుడ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి.