వేడి వేడి రసం... టేస్టీగా అదరగొట్టాలంటే.. ఇలా చేయండి..

First Published May 10, 2021, 4:58 PM IST

రసం లేదా చారు.. లేకుండా చాలామందికి ముద్ద దిగదు. భోజనం పూర్తయినట్టే ఉండదు. ముఖ్యంగా కన్నడిగులు, తెలుగువారు ఎక్కువగా రసం లేదా చారును బాగా ఇష్టపడతారు. ఇది ఆకలిని పెంచే అద్భుతమైన ఆహారం.