క్వినోవా ఉప్మా... హెల్తీ అండ్ టెస్టీ...

First Published May 19, 2021, 5:15 PM IST

రోజూ అవే టిఫిన్స్ తినీ తినీ బోర్ కొట్టిందా.. అయితే ఇది మీ కోసమే.. హెల్తీ అండ్ టెస్టీ క్వినోవా ఉప్మా. రకరకాల కూరగాయలు, క్వినోవాతో తయారయ్యే ఈ ఉప్మా మీ కడుపునింపడమే కాదు మిమ్మల్ని ఎక్కువ క్యాలరీలు లేకుండా.. చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.