సెక్స్ ఆస్వాదించలేకపోతున్నారా..? పాలల్లో అది కలుపుకుంటే..!

First Published May 19, 2021, 11:46 AM IST

అదే పాలల్లో కొద్దిగా నెయ్యి కలుపుకొని తాగితే..మరింత ఎక్కువ ఆరోగ్యం లభిస్తుందట. అంతేకాదు శృంగారంలో వెనకపడిన వారికైతే ఇది వయగ్రాలా పనిచేస్తుందట