ఇంట్లోనే అదిరిపోయే గోబీ మంచూరియా..!

First Published Feb 20, 2021, 11:40 AM IST

గోబీ తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. అయితే బయట మార్కెట్లలో కాకుండా ఇంట్లోనే చేసుకుని తింటే మంచిది.