పచ్చిమిరపకాయలతో పెరుగు... వేడి తగ్గించే సూపర్ ఫుడ్..!

First Published Mar 11, 2021, 12:22 PM IST

ఇంట్లో పుల్లని పెరుగు చేయడానికి ఒక మిరపకాయ మరియు పాలు మాత్రమే అవసరం.