హై బీపీ తో బాధపడుతున్నారా..? ఇవి తగ్గించేస్తాయి..!

First Published Apr 17, 2021, 1:44 PM IST

టీలో కనిపించే ఒక రకమైన ఫినోలిక్ సమ్మేళనాలు కాటెచిన్స్, బిపిని తగ్గించే యాంటీ హైపర్‌టెన్సివ్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.