రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ‘చిల్లీ పన్నీర్’

First Published Feb 11, 2021, 12:46 PM IST

మరి రెస్టారెంట్ స్టైల్ లో చిల్లీ పన్నీర్ ఎలా చేయాలో మనం ఇప్పుడు ఓసారి చూసేద్దామా...